Strona stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania ze strony internetowej są zapisywane przez nasz serwer na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Każdy klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
Rozumiem

Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DIAMSEC/02/03/2018 z dnia 15.03.2018

Nazwa projektu:  „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga)  do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Lista odczynników i materiałów została wyszczególniona w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2018 r.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DIAMSEC/01/03/2018 z dnia 6.03.2018

Nazwa projektu:  „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga)  do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Lista odczynników i materiałów została wyszczególniona w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 16.04.2018 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 9.01.2018 r.

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2017 r.

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2017 r.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Z/04/04/2017/RPO z dnia 29.04.2017 r.

Nazwa projektu: Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy – FLUSENSOR.

Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) i dostarczenie do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Lista odczynników i materiałów została wyszczególniona w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 6.05.2017 r.

Więcej

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr Z/03/04/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr Z/03/04/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Więcej

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr Z/04/04/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr Z/04/04/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Więcej

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr Z/04/04/2017/RPO z 29 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr Z/04/04/2017/RPO z 29 kwietnia 2017 r.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Z/03/09/2017 15.09.2017 r.

Nazwa projektu: Przeprowadzenie badań klinicznych urządzenia diagnostycznego MULTISENSOR stosowanego w diagnostyce infekcji górnych dróg oddechowych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zaprojektowania i zarządzania całym procesem badań klinicznych oferowanych w modelu CRO (Clinical Research Organization – dalej jako: „Usługa CRO”) w celu weryfikacji działania i bezpieczeństwa wyrobu medycznego MULTISENSOR, stosowanego w obszarze diagnostyki infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2017 r. do godziny 12.00

Więcej

SensDX Kontakt

SensDx S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000740748

NIP: 5213679076

REGON: 147422840

Kapitał zakładowy: 100 000 zł (opłacony w całości)

Siedziba

ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa

Oddziały i laboratoria

ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław
(Wrocławski Park Biznesu 3)

ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

Korespondencja

ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

biuro@etongroup.eu