Strona stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania ze strony internetowej są zapisywane przez nasz serwer na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Każdy klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
Rozumiem

Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr SensDx 04/DIAMSEC/08/2021 z dnia 13.08.2021

Nazwa projektu: „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa rzecznika patentowego w zakresie uzyskania praw ochronnych wzoru użytkowego w sprawach własności przemysłowej przez Spółkę SensDx S.A.

Termin składania ofert: do dnia 31.08.2021 r.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr SensDx 03/DIAMSEC/08/2021 z dnia 04.08.2021 — ANULOWANE

Nazwa projektu: „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa rzecznika patentowego w zakresie uzyskania praw ochronnych wzoru użytkowego w sprawach własności przemysłowej przez Spółkę SensDx S.A.

Termin składania ofert: do dnia 16.08.2021 r.

Więcej

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr SensDx 1/DIAMSEC/10/2019 z dnia 23.10.2019

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr SensDx 1/DIAMSEC/10/2019 z dnia 23.10.2019

Informacja o wyniku postępowania

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr SensDx 1/DIAMSEC/10/2019 z dnia 23.10.2019

Nazwa projektu:  „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup aparatury badawczej do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego), zgodnie ze Specyfikacją minimalnych wymagań aparatury określoną w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 04.11.2019 r.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DIAMSEC/02/03/2018 z dnia 15.03.2018

Nazwa projektu:  „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga)  do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Lista odczynników i materiałów została wyszczególniona w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2018 r.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DIAMSEC/01/03/2018 z dnia 6.03.2018

Nazwa projektu:  „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga)  do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Lista odczynników i materiałów została wyszczególniona w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 16.04.2018 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 9.01.2018 r.

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2017 r.

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2017 r.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Z/04/04/2017/RPO z dnia 29.04.2017 r.

Nazwa projektu: Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy – FLUSENSOR.

Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) i dostarczenie do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Lista odczynników i materiałów została wyszczególniona w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 6.05.2017 r.

Więcej

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr Z/03/04/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr Z/03/04/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Więcej

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr Z/04/04/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr Z/04/04/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Więcej

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr Z/04/04/2017/RPO z 29 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr Z/04/04/2017/RPO z 29 kwietnia 2017 r.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Z/03/09/2017 15.09.2017 r.

Nazwa projektu: Przeprowadzenie badań klinicznych urządzenia diagnostycznego MULTISENSOR stosowanego w diagnostyce infekcji górnych dróg oddechowych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zaprojektowania i zarządzania całym procesem badań klinicznych oferowanych w modelu CRO (Clinical Research Organization – dalej jako: „Usługa CRO”) w celu weryfikacji działania i bezpieczeństwa wyrobu medycznego MULTISENSOR, stosowanego w obszarze diagnostyki infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2017 r. do godziny 12.00

Więcej

SensDx S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000740748

NIP: 5213679076

REGON: 147422840

Kapitał zakładowy: 100 000 zł (opłacony w całości)

Siedziba

ul. Kampinoska 25, 80-180 Gdańsk

Oddziały i laboratoria

ul. Kampinoska 25, 80-180 Gdańsk

Korespondencja

ul. Kampinoska 25, 80-180 Gdańsk

biuro@sensdx.eu

Sprzedaż i Dystrybucja Międzynarodowa

sprzedaz@sensdx.eu

Więcej informacji o dystrybucji międzynarodowej

Sprzedaż - Region CEE

Polska, Czechy, Słowacja, Węgry

+48 576 939 000

sprzedaz-cee@sensdx.eu

Media

+48 502 182 696

media@sensdx.eu

Księgowość

faktury@sensdx.eu

Konta walutowe:

PLN: PL 72 1240 6410 1111 0010 6100 8930

EUR: PL 04 1240 1112 1978 0010 9610 3439

USD: PL 94 1240 1112 1787 0011 0139 2049