SensDx pracuje nad technologią ultraczułych elektrod, zmodyfikowanych cząsteczkami biologicznymi. Znajdujące się na powierzchni elektrody cząsteczki są wyselekcjonowane metodami biotechnologicznymi. Dzięki temu, w sposób jednoznaczny można zidentyfikować jaka bakteria lub wirus jest przyczyną infekcji bądź określić marker białkowy

Odczyt wyniku analizy możliwy będzie w każdym czasie i miejscu – na telefonie komórkowym, poprzez intuicyjną w obsłudze aplikację.

Nasza technologia umożliwia detekcję patogenów już w bardzo wczesnej fazie infekcji, co pozwala na szybką reakcję ze strony lekarza, dobranie odpowiedniej terapii i uniknięcie stosowania antybiotyków w sytuacji wykrycia infekcji wirusowej. Ponadto, dzięki zastosowaniu naszej technologii możliwe jest także wykrywanie markerów onkologicznych, DNA czy RNA.