W procesie testowania SensDx wykorzystuje technologię Molecular Binding – Electrochemical Impedance Spectroscopy (MB-EIS) czyli wiązań molekularnych połączonych z elektrochemiczną spektroskopią impedancyjną, stworzoną w ciągu czterech lat intensywnych badań.

Wiązanie molekularne (MB)

SensDx wykorzystuje zgłoszone do opatentowania technologie do tworzenia stabilnych biofilmów zdolnych do wiązania wyselekcjonowanych cząsteczek badanych patogenów lub biomarkerów. Takie podejście pozwala nam produkować biofilmy do testów na obecność wirusów, bakterii, RNA, DNA, markerów onkologicznych itp. Pierwszym testem stworzonym przez firmę był test Flu SensDx, z biofilmem wiążącym białko M1 grypy. Test ten uzyskał certyfikat CE i został wprowadzony na rynek w sezonie grypowym 2019-2020.

Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS)

Teoretyczne podstawy EIS zostały opracowane przez Heaviside w XIX wieku w formie teorii układów liniowych (LST). Rozwój analizatorów odpowiedzi częstotliwościowej w latach 70. XX wieku doprowadził do jego powszechnego zastosowania w wielu dziedzinach, w tym w naukach przyrodniczych. EIS polega na wprowadzeniu zaburzeń do badanego układu za pomocą prądu sinusoidalnego. W przypadku SensDx badanym systemem jest opatentowany mikrosensor zawierający elektrodę pokrytą warstwą biologiczną.

Zaprojektowaliśmy urządzenie obsługiwane przez uczenie maszynowe, wykrywające zmiany impedancji mikroczujnika, rozpoznając określone wzory związanych z nim cząsteczek docelowych. Łącząc obydwie technologie uzyskaliśmy bardzo precyzyjną i wszechstronną platformę diagnostyczną obejmującą:

Wczesne wykrywanie patogenów lub biomarkerów

W przypadku testów na grypę platforma SensDx jest w stanie wykryć bardzo małą liczbę wirusów. LOD (dolna granica wykrywalności) jest tak niska jak w RT-PCR (36-38Cq), dlatego, w przeciwieństwie do testów RIDT, nasz test nadaje się do wczesnego i późnego diagnozowania infekcji .

Wysoka czułość i swoistość

Testy Flu SensDx osiągnęły 99% swoistości i 94% czułości podczas niezależnych badań walidacyjnych w porównaniu z metodą RT-PCR. 

Dokładne testowanie pacjentów zdrowiejących

Podczas gdy RT-PCR jest uważany za złoty standard testowania, w trakcie pandemii Covid-19 zidentyfikowano pewne niedokładności. Podczas niektórych badań RNA nieaktywnego wirusa powodowało fałszywie dodatnią diagnozę. Testy SensDx sprawdzają obecność żywego patogenu i nie zwracają wyników fałszywie dodatnich, gdy w próbce znajduje się resztkowy RNA.

Szybkie testy w punkcie opieki

Chociaż protokoły testów są różne, większość z nich można ukończyć w ciągu 5-7 minut w punkcie opieki, co czyni SensDx idealną platformą diagnostyczną dla przychodni lekarskich, pogotowia ratunkowego, kontroli epidemiologicznej w domach opieki, na lotniskach, statkach wycieczkowych, przemyśle wydobywczym, przemyśle produkcyjnym, turystycznym, hotelarskim i eventowym.

Łatwość użycia i dostępność

Na obecnym etapie rozwoju nasza platforma jest przeznaczona dla profesjonalistów, do użytku przez personel medyczny lub paramedyczny. Z czasem jego łatwość użycia, poparta dalszym rozwojem platformy, pozwoli na testy w domu.