SensDx pozyskał fundusze i realizuje następujące projekty:

 1. I-CLARE – Intelligent remediation system for removal of harmful contaminants in water using modified reticulated vitreous carbon foams.
  W ramach konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019 Ścieżka / obszar: Digital and industry.
  Cel projektu: Podstawowym celem tego projektu jest zaprojektowanie i stworzenie elektrochemicznego systemu uzdatniania wody, z wdrożonymi procedurami sztucznej inteligencji, służącymi do identyfikacji i poznania najbardziej efektywnych parametrów pracy w celu unieszkodliwienia mieszaniny zanieczyszczeń. Ten wysokowydajny reaktor elektrochemiczny zostanie zbudowany w oparciu o nowatorski rodzaj materiału elektrodowego. Proponowane podejście wykorzystuje zastosowanie siatkowych szklistych pianek węglowych (RVC) z osadzonymi modyfikowanymi tlenkami metali (MMO) i cienkimi warstwami diamentu.  Całkowita wartość projektu: 6 930 210,68 PLN
  Wartość dofinansowania: 6 850 085,68 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.04.2024

  Projekt realizowany w Konsorcjum: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Politechnika Gdańska, Norweski Instytut Badania Powietrza
  mapadotacji.gov.pl

 2. GYNOCHECKPrace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do diagnostyki bakteryjnego zakażenia pochwy w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
  Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus agalactiae, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum. Główną zaletą opracowanego testu będzie szybka i prosta identyfikacja gatunkowa bakterii z wymazu z pochwy. Wynik dostępny będzie już po kilkunastu do kilkudziesięciu minut w trakcie wizyty lekarskiej, bez potrzeby wysyłania próbek do badań laboratoryjnych. Test dedykowany będzie pacjentkom ginekologicznym, przede wszystkim kobietom ciężarnym.

  Całkowita wartość projektu: 9 479 250,00 zł
  Wartość dofinansowania: 7 825 750,00 zł
  Okres realizacji projektu: 1.02.2020 – 31.01.2023

  Projekt realizowany w Konsorcjum z Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej
  mapadotacji.gov.pl

 3. „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej (GlassPoPep)”  w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Współwykonawca i Członek Konsorcjum, w skład którego również wchodzą  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Opola (lider), Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM).

  Wartość projektu: 6 939 435 zł
  Wartość dofinansowania: 6 921 265 zł
  Okres realizacji: styczeń 2019 – styczeń 2022

  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

 4. Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze.
  Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakteriiStreptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae wraz z oznaczeniem genów antybiotykoodporności, którego główną zaletą będzie identyfikacja gatunkowa bakterii z wymazu z gardła z jednoczesną analizą profilu oporności na antybiotyki. Dzięki temu już początkowe leczenie będzie prowadzone z wyłączeniem takich antybiotyków, na które dane szczepy będą oporne.

   


  Całkowita wartość projektu: 9 460 200,00 zł
  Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 8 167 060,00 zł
  Okres realizacji projektu: 01.10.2018-23.09.2021


  Projekt realizowany w Konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej
  www.mapadotacji.gov.pl

 5. EquineDx – szybki test do wykrywania patogenów u koni, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne.

  Cel projektu: opracowanie i wdrożenie szybkiego testu do diagnostyki zakażeń wirusami oraz bakteriami u koni. Efektem realizacji projektu będzie narzędzie przeznaczone dla hodowców koni, wspierające monitoring i precyzyjną diagnozę źródła zakażenia zwierząt, zapobiegając tym samym rozprzestrzenianiu się patogenów i chroniąc hodowle.


  Całkowita wartość projektu: 7 235 000,00   zł
  Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 6 381 500,00zł
  Okres realizacji projektu: 01.10.2018-30.09.2021


  Projekt realizowany w Konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej
  mapadotacji.gov.pl

 6. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem prototypu MULTISENSORA – innowacyjnego mikroczujnika do różnicowania bakteryjnej lub wirusowej etiologii infekcji górnych dróg oddechowych” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoCel i efekty projektu: opracowanie innowacyjnego testu diagnostycznego do wykrywania patogenów wywołujących infekcje górnych dróg oddechowych – MULTISENSORA. Test będzie wykrywał 14 patogenów, które wywołują najczęściej infekcje górnych dróg oddechowych, dzięki czemu posłuży do różnicowania bakteryjnej lub wirusowej etiologii infekcji, pozwalając zracjonalizować stosowanie antybiotyków.

  Całkowita wartość projektu: 6 957 353,55
  Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4 966 867,25
  Okres realizacji: 1.04.2017 – 31.12.2021
  www.mapadotacji.gov.pl.
  Raport z realizacji

 7. ANEURYSENS – innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej” w ramach działania 4.1.4 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa I „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”
  Cel i efekty projektu: znalezienie biomarkerów specyficznych dla tętniaka aorty brzusznej (TAB), pozwalających na wykrywanie, monitorowanie oraz ocenę ryzyka perforacji tętniaków

  Całkowita wartość projektu: 4 757 765,22
  Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4 336 579,26
  Okres realizacji: 1.09.2017- 31.08.2020
  mapadotacji.gov.pl
 8. DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych” w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Współwykonawca i Członek Konsorcjum POLI-DIAMENT, w skład którego również wchodzą Politechnika Gdańska (Lider), Politechnika Łódzka (Współwykonawca), Politechnika Warszawska (Współwykonawca)

   

  Wartość projektu: 7 449 484,00 zł
  Wartość dofinansowania: 6 863 879,00 zł
  Okres realizacji: 15.12.2017-14.12.2020

  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG
 9. Tworzenie strategii ekspansji na rynek zagraniczny – rynek indyjski.
  Wartość dofinansowania: do 200,000.00 zł
  Projekt finansowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. realizującą projekt pod nazwą „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
 10. Tworzenie strategii ekspansji na rynek zagraniczny – rynek australijski.
  Wartość dofinansowania: do 200,000.00 zł
  Projekt finansowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. realizującą projekt pod nazwą „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

​SensDx pozyskał również fundusze w ramach:

 1. Projektu IMPACT_Poland współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji; Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB; Pilotaż Scale UP (impactpoland.pl/o-projekcie)


  Opis projektu:
  Realizowany przez SensDx projekt, w ramach IMPACT_Poland, ma na celu opracowanie planu rozwoju (akceleracji) spółki, a tym samym przygotowanie niezbędnych narzędzi do wdrożenia produktów spółki na rynek. Udzielone wsparcie finansowe dotyczy przeprowadzenia badań marketingowych, kierowanych do grup docelowych w Polsce i zagranicą, które pomogą dopasować produkty do realnych potrzeb rynkowych. W ramach projektu opracowany jest także design prototypu urządzenia (Mobi i Pro) dla testów, tak aby spełniał wszystkie funkcje, a także był ergonomiczny z punktu widzenia końcowego odbiorcy. Projekt obejmuje działania marketingowe, analizę łańcucha dostaw, przygotowanie dokumentacji do certyfikacji oraz opracowanie systemu identyfikacji wizualnej firmy i produktu.
 2. SensDx Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn. „Testy bioczujników Flusensor i Multisensor” dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

  Wartość przedsięwzięcia: 64 800,00 zł
  Dofinansowanie ze środków publicznych:
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 55 080,00 zł
  – budżet Województwa Dolnośląskiego: 9 720,00 zł

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A. (Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17)

Zrealizowane projekty:

 1. „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy – FLUSENSOR” w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”
  Cel i efekty projektu: opracowanie prototypu innowacyjnego testu FLUSENSORA i dopuszczenie do obrotu mikroczujników w dwóch wersjach do stosowania w gabinetach lekarskich i przez pacjentów jako uniwersalne narzędzie diagnostyczne w przypadku wystąpienia objawów zbliżonych do wirusa grypy.

  Całkowita wartość projektu: 5 660 842,29
  Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 683 643,44
  Okres realizacji: 1.10.2016 – 30.09.2018
  www.mapadotacji.gov.pl.