SensDx pozyskał fundusze i realizuje następujące projekty:

 1. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem prototypu MULTISENSORA – innowacyjnego mikroczujnika do różnicowania bakteryjnej lub wirusowej etiologii infekcji górnych dróg oddechowych” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Cel i efekty projektu: opracowanie innowacyjnego testu diagnostycznego do wykrywania patogenów wywołujących infekcje górnych dróg oddechowych – MULTISENSORA. Test będzie wykrywał 5 patogenów, które wywołują najczęściej infekcje górnych dróg oddechowych, dzięki czemu posłuży do różnicowania bakteryjnej lub wirusowej etiologii infekcji, pozwalając zracjonalizować stosowanie antybiotyków.
  Całkowita wartość projektu: 6 957 353,55
  wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4 966 867,25
  www.mapadotacji.gov.pl.
 2. „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy – FLUSENSOR” w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”
  Cel i efekty projektu: opracowanie prototypu innowacyjnego testu FLUSENSORA i dopuszczenie do obrotu mikroczujników w dwóch wersjach do stosowania w gabinetach lekarskich i przez pacjentów jako uniwersalne narzędzie diagnostyczne w przypadku wystąpienia objawów zbliżonych do wirusa grypy.
  Całkowita wartość projektu: 5 660 842,29
  wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 683 643,44
  www.mapadotacji.gov.pl.
 3. ANEURYSENS – innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej” w ramach działania 4.1.4 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa I „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”
  Cel i efekty projektu: znalezienie biomarkerów specyficznych dla tętniaka aorty brzusznej (TAB), pozwalających na wykrywanie, monitorowanie oraz ocenę ryzyka perforacji tętniaków
  Całkowita wartość projektu: 4 757 765,22
  wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4 336 579,26
  wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich dla SensDx Sp. z o.o.: 1 662 279,84
  www.mapadotacji.gov.pl.
 4. DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych” w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Współwykonawca i Członek Konsorcjum POLI-DIAMENT, w skład którego również wchodzą Politechnika Gdańska (Lider), Politechnika Łódzka (Współwykonawca), Politechnika Warszawska (Współwykonawca)

  Wartość projektu: 7 449 484,00 zł
  Wartość dofinansowania: 6 863 879,00 zł
  Okres realizacji: 15.12.2017-14.12.2020

   Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

​SensDx pozyskał również fundusze w ramach:

 1. Projektu IMPACT_Poland współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji; Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB; Pilotaż Scale UP (impactpoland.pl/o-projekcie)


  Opis projektu:
  Realizowany przez SensDx projekt, w ramach IMPACT_Poland, ma na celu opracowanie planu rozwoju (akceleracji) spółki, a tym samym przygotowanie niezbędnych narzędzi do wdrożenia produktów spółki na rynek. Udzielone wsparcie finansowe dotyczy przeprowadzenia badań marketingowych, kierowanych do grup docelowych w Polsce i zagranicą, które pomogą dopasować produkty do realnych potrzeb rynkowych. W ramach projektu opracowany jest także design prototypu urządzenia (Mobi i Pro) dla testów, tak aby spełniał wszystkie funkcje, a także był ergonomiczny z punktu widzenia końcowego odbiorcy. Projekt obejmuje działania marketingowe, analizę łańcucha dostaw, przygotowanie dokumentacji do certyfikacji oraz opracowanie systemu identyfikacji wizualnej firmy i produktu.
 2. SensDx Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn. „Testy bioczujników Flusensor i Multisensor” dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”Wartość przedsięwzięcia: 64 800,00PLNDofinansowanie ze środków publicznych:
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 55 080,00 PLN
  – budżet Województwa Dolnośląskiego: 9 720,00 PLN

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A. (Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17)