Miło nam poinformować, że od dziś możliwe będzie stosowanie Flu SensDx w domu!

Nasz produkt właśnie otrzymał od PCBC certyfikat wyrobu medycznego do samodzielnego testowania. Oznacza to, że jednostka notyfikowana potwierdziła bezpieczeństwo Flu SensDx, łatwość obsługi i wiarygodność wyników z nr. 1434 wydany przez Komisję Europejską!

Flu SensDx wykrywa wirusy grypy nawet na bardzo wczesnym etapie infekcji. Charakteryzuje się wysoką czułością, porównywalną z referencyjną metodą RT-PCR. Ponadto test jest prosty w obsłudze – aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku, co oznacza, że ​​każdy może go wykonać. Wynik testu uzyskuje się w ciągu 5-7 minut.

Całością projektu zajmowała się dr Sabina Żołędowska, nasz Specjalista ds. Jakości i Certyfikacji oraz jej zespół ds. Compliance i Jakości. Za zarządzanie całym procesem certyfikacji odpowiadała dr Sabina Żołędowska. Warto również wspomnieć, że dr Sabina Żołędowska odpowiada również za certyfikację ISO13485 dla SensDx – standard potwierdzony bez uwag od 2019 roku przez TUV Rheinland. Dzięki niej i jej zespołowi możliwe będzie stosowanie Flu SensDx w Twoim domu.

To wielki sukces!

Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych osób! Dziękujemy!