Stany zapalne w górnych drogach oddechowych są najczęstszą przyczyną zgłaszania się chorych do lekarza pierwszego kontaktu. Błędna diagnoza oraz brak prawidłowego leczenia mogą być przyczyną groźnych powikłań, do których zalicza się zapalenie płuc i oskrzeli. Trudności w dobraniu odpowiedniej terapii wynikają z tego, że źródłem zakażenia mogą być zarówno bakterie, jak i wirusy. Ponadto, najczęściej w przypadku choroby, ze względu na osłabienie organizmu, za zakażenie odpowiedzialny jest więcej niż jeden patogen.

Multisensor jest szybkim testem diagnostycznym do identyfikacji etiologii zakażenia górnych dróg oddechowych, który w jednej próbce identyfikuje więcej niż jeden patogen. Poprawne rozpoznanie przyczyn zakażenia pozwoli na skuteczną i precyzyjną terapię, co z kolei ograniczy niepotrzebne stosowanie antybiotyków w przypadku, kiedy infekcja ma podłoże wirusowe.

 

Jak działa test:

  1. Rozpakuj test i umieść elektrodę w urządzeniu

  2. Użyj wymazówki, a następnie włóż ją do specjalnego bufora z roztworem

  3. Nanieś roztwór z bufora na elektrodę

  4. Poczekaj 3 minuty

  5. Sprawdź wynik na ekranie urządzenia mobilnego lub w bezpłatnej aplikacji dla laptopów oraz komputerów stacjonarnych

  6. Jeśli wynik wykazuje infekcję, skonsultuj go z lekarzem