Nazwa projektu:  „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup aparatury badawczej do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego), zgodnie ze Specyfikacją minimalnych wymagań aparatury określoną w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 04.11.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a – Specyfikacja cenowa

Zał. nr 2 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych