Nazwa projektu: „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa rzecznika patentowego w zakresie uzyskania praw ochronnych wzoru użytkowego w sprawach własności przemysłowej przez Spółkę SensDx S.A.

Termin składania ofert: do dnia 16.08.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. powiązań osobowych i kapitałowych_04.08.2021Diam

Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego nr Sensdx 03_DIAMSEC_08_2021 z dnia 04.08.2021

Informacja o anulowaniu Zapytania Ofertowego nr SensDx 03_DIAMSEC_08_2021