Nazwa projektu: Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy – FLUSENSOR.

Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) i dostarczenie do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Lista odczynników i materiałów została wyszczególniona w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 6.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a