Nazwa projektu:  „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga)  do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Lista odczynników i materiałów została wyszczególniona w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 16.04.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a – Specyfikacja cenowa

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego