Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2017 r.