SensDx zostało wytypowane do wzięcia udziału w pilotażowym programie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), działającej przy Komisji Europejskiej  – SME Instruments. Wybrane w ramach konkursu firmy zostały zaproszone do udziału w Healthcare Brokerage Event MEDICA 2017. To towarzyszące MEDICA 2017 wydarzenie, jest globalnym miejscem spotkań małych i średnich przedsiębiorstw sektora medycznego, o brokerskiej specyfice. Jego ideą jest pomoc przedsiębiorstwom, uniwersytetom i instytucjom badawczym w znajdowaniu partnerów w Europie i poza nią w zakresie umów dotyczących rozwoju produktów, produkcji i licencjonowania, partnerstw dystrybucyjnych, wspólnych przedsięwzięć lub innych rodzajów partnerstwa.

– To dla nas duża nagroda, gdyż spotkanie ma charakter zamknięty – mówi dr inż. Katarzyna Pala, Dyrektor Rozwoju Biznesu w SensDx – W zeszłym roku uczestniczyło w nim jedynie 320 uczestników z około 30 krajów. Ale niesie ze sobą olbrzymi potencjał do nawiązania znaczących kontaktów naukowych i biznesowych. Jestem przekonana, że liczne spotkania, w których uczestniczymy, zaowocują realnymi kontraktami.

MEDICA 2017 – Światowe Forum Medycyny  to największe i najważniejsze na świecie wydarzenie w branży medycznej, organizowane w Düsseldorfie od ponad 40 lat, które tematycznie obejmuje wszystkie sektory szpitalnej opieki medycznej. To nie tylko gigantyczne targi medyczne, z ponad 1700 wystawcami z 70 krajów i ponad 100.000 odwiedzających co roku, ale również wystawa i kongres, który przyciąga setki międzynarodowych ekspertów i profesjonalistów branżowych, prezentując potężne spektrum innowacji w opiece ambulatoryjnej i klinicznej: od techniki laboratoryjnej i diagnostycznej, produktów do fizykoterapii i materiałów pomocniczych, sprzętu elektromedycznego, technicznego oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych dla placówek służby zdrowia, aż po wykończenie i wyposażenie pomieszczeń oraz Facility Management.

W tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali różnorodny harmonogram wydarzeń, na który złożyły się: Medica Connected Healthcare Forum, Medica App Competition, Medica Health It Forum, Medica Labmed Forum, Medica Econ Forum By Tk, Medica Tech Forum, Medica Wound Care Forum. Poszczególne fora, obejmujące merytoryczne obszary tematyczne stanowią platformy do nawiązania kontaktów oraz wymiany  doświadczeń z przedsiębiorcami, menedżerami i naukowcami z sektora medycznego.

Forum MEDICA odbyło się w terminie 13-16 listopada.