SensDx rekomendowane do wsparcia w pierwszym naborze projektu Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PAIH, Polskie Mosty Technologiczne! Jesteśmy w gronie 50 małych i średnich polskich przedsiębiorstw z największą liczbą punktów. Otrzymamy kompleksowe wsparcie, w tym finansowe i merytoryczne przy wypracowaniu i wdrożeniu strategii ekspansji na rynki Australii i Indii. Oznacza to, że na test diagnostyczny już niedługo będzie promowany w Australii i Indiach, a dzięki indywidulanemu doradztwu ekspertów rozpoczniemy budowanie relacji z parterami biznesowymi na tych rynkach.

pmt.trade.gov.pl