Nasz Prezes – Tomasz Gondek w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej opowiadał o drodze do stworzenia testu diagnostycznego i o rozpoznawalnym w Europie startupie w prezentacji „SensDx – studium przypadku”. Organizatorami wydarzenia byli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Politechnika Wrocławska oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju.