Artykuł Naukowców SensDx, opublikowany w prestiżowym Scientifics Reports czasopisma Nature został wybrany jednym z 100 najlepszych i najczęściej czytanych spośród 5000 rozpowszechnianych w 2017 roku!  To dla nas wielkie wyróżnienie i osiągnięcie, gdyż Scientifics Reports to ogólnodostępna w Internecie strona czasopisma Nature, która publikuje ważne naukowo badania podstawowe ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i klinicznych.

Publikacja: http://www.nature.com/articles/s41598-017-15806-7

Ranking: http://www.nature.com/collections/…/SCIREP_USG_srep_Top100_chem_authors2