Prestiżowy Scientifics Reports czasopisma Nature opublikował artykuł, którego autorami są naukowi Pracownicy SensDx. To ogólnodostępna w Internecie strona czasopisma Nature, która publikuje ważne naukowo badania podstawowe ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i klinicznych.

Zapraszamy do lektury publikacji.